Branje beril pri nedeljskih in prazničnih mašah so že v preteklosti izvajali mnogi člani župnijskega občestva. Proti koncu leta 2004 pa se je v župniji dokončno oblikovala skupina bralcev, ki je z letom 2005 začela z branji po vnaprej pripravljenjem razporedu.