Živi Bog je temelj našega življenja. Vemo, da naš Odkupitelj živi (prim Job 19, 25). Čutimo Očetovo veliko ljubezen in slišimo, kako nas po svojem Sinu kliče, da smo njegovi prijatelji ter nas v življenju napolnjuje in vodi v Svetem Duhu.

On nas je izbral, da smo živo občestvo. Smo bratje in sestre, ki živimo z veselim in preprostim srcem (prim Apd 2, 46), si (za)upamo živeti drug za drugega.

Pošilja nas v svet, da vse ljudi iskreno ljubimo in jim pogumno z besedo in življenjem oznanjamo Njega, živega Boga. Vse vabimo, da Ga skupaj slavimo, se od Njega učimo, z Njim hranimo in prav zares izkušamo resnico: » Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju (Jn, 10, 10 b)