Maša je obhajanje zadnje večerje, kjer je Jezus postavil zakrament sv. evharistije. Pri vsaki maši se tako spominjamo Jezusovega darovanja za nas na križu in našega odrešenja, ki ga je uresničil s vstajenjem od mrtvih. Pri maši se Jezus ponovno utelesi pod podobo kruha in vina, ki postaneta Njegovo Telo in Kri in nato v obhajilu pride v naše življenje in nas ozdravlja, opogumlja, navdihuje in posvečuje.

Mašo lahko darujete tako, da nas obiščete v župnijski pisarni na Polzeli v uradnih urah, pred ali po sveti maši v zakristiji. Priporočen dar za sveto mašo je 23 €. Za dar se vam zahvaljujemo.

Svete maše na Polzeli obhajamo vsak dan v tednu, v župniji Andraž nad Polzelo pa so redene svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih (svete maše med tednom so darovane samo v primeru, da so naročeni mašni nameni).