ZAČETKI KARITAS

Cerkev na Slovenskem je maja 1990 ustanovila Slovensko Karitas z namenom, da bi v slovensko družbo po 45 letih prepovedi prinesla več upanja, miru in ljubezni. Po preizkušnjah (poplave, tranzicija, vojna za Slovenijo in po bivši skupni državi, begunstvo, socialne stiske) se je prepoznavnost in pomembnost Karitas na Slovenskem začela večati, tudi na račun kakovostnih programov in projektov, nesebičnega delovanja naših prostovoljcev po župnijah ter tudi s pomočjo medijev, ki objektivno poročajo tudi o našem delu. Ta dobrota se širi tudi izven meja župnije in škofije.

Status humanitarne organizacije pomeni priznanje, da je delo Karitas v javnem interesu in odgovornost, da kot pokončni kristjani in uresničevalci zapovedi ljubezni transparentno, pošteno in pravično razdeljujemo zbrana materialna in nematerialna sredstva. Pri svojem delu moramo biti prijatelji, ki si medseboj znamo in hočemo pomagati, ne glede na različne poglede na določeno zadevo. Karitas pomeni iti človeku naproti.